Clarks Anemonefish #21 Kosrae Sunrise #11 Kosrae Sunrise #21 Zedoary1 Freckled Hawkfish #11 Pink Anemonefish #11 Bridled Parrotfish1 Kosrae Sunrise #31 Anthias and Coral1 Green Moray Eel #21 Freckled Hawkfish #21 Arc Eye Hawkfish #11